Спират продажбата на бившето кметство в село Гоз, сградата ще се предостави безплатно на ловно-рибарското сдружение на Брезник

Продажбата на бившето кметство и имота към него в брезнишкото село Гоз е отменена със заповед на кмета на Брезник от 23 септември, предаде репортер на Zapadno.com.

На редовното заседание на Общински съвет-Брезник, провело се на 28 октомври, местните избраници разглеждаха докладна относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на бившето кметство и имота към него в село Гоз. В докладната пише, че на 12 октомври в Общината е постъпило заявление от ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник за безвъзмездно право на ползване на имота с бившето кметство.

В началото на месец август тази година Общински съвет-Брезник прие решение за утвърждаване на оценка и обявяване на търг за продажбата на имоти, сред които е и сградата и имота към нея в Гоз. Прочетете още по темата в публикацията: Бившето кметство на село Гоз и земята към него ще бъдат обявени за продажба чрез търг от 9 920 лева, стойността е оценена от лицензиран оценител. Въз основа на това решение на 30 август излиза заповед за обявяване на търг на бившето кметство и други имоти в Брезнишко. Търгът е трябвало да се проведе на 26 септември. След обявяването на заповедта за търга и дни преди провеждането му, в общинската администрация е постъпила докладна от кметския наместник на селата Бабица и Гоз, в която е изразено несъгласието на жителите на Гоз да се продаде сградата.

В докладната за учредяване на безвъзмездно право на ползване на бившето кметство кметът на Брезник пише до общинските съветници, че “с оглед защита на общественият интерес на жителите на село Гоз предлагаме вариант за разпореждане с имота без продажба – или отдаването му под наем, или отдаването му с право за ползване”. Общината намира като най-уместен вариантът сградата и имота към нея да се предоставят за ползване на ловно-рибарската организация на Брезник, като дружеството има задължение да я поддържа и извърши ремонт по обекта. Ловната организация иска да ползва помещение в бившето кметство за провеждане на различни организационни мероприятия, които са свързани с дружествената дейност.

На провелата се на 28 октомври сесия с 12 гласа “за” общинските съветници приеха сградата и имота към нея да се предоставят за безвъзмездно право на ползване на ловно-рибарско дружество “Сокол” за срок от 10 години. В една от клаузите на решението се посочва, че ловната организация се задължава да осигурява безпрепятствен достъп до едно от помещенията на бившето кметство от живущите в Гоз при покупка на стоки от първа необходимост.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...