До 14 ноември се приемат заявления-декларации за еднократната помощ от 400 лева за отопление, която ще бъде изплатена през декември

С цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците се отпуска допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 година. Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември включително в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес: лично, като се представя лична карта за справка, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Образец на заявление-декларация може да се получи от дирекциите „Социално подпомагане“ на място или да се изтегли от сайта на Агенцията за социално подпомагане:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/ednokratna-finansova-podkrepa-za-otoplenie-sezon-2022-2023/.

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да бъде намерена в рубриката „Контакти“ на следния линк:

https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Към заявлението-декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат: лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 1 юли 2022 година до 31 октомври 2022 година, както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лева или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ и при положение, че към 1 ноември 2022 година продължават да са регистрирани. Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Финансовата подкрепа за отопление е в размер на 400 лева и ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2022 година.

Виж също...

Loading...