Воден режим в Брезнишко: В няколко села ще имат вода в определено време, поради засушаване и намалял дебит на водоизточниците

В няколко села в община Брезник е въведен воден режим, съобщиха от общинската администрация.

Със заповед №РД_2-271 от 11 май 2020 година беше забранено разпиляването на питейна вода за небитови нужди, но мярката се оказа недостатъчно ефективна.

Поради дългия период на липса на валежи дебитът на количествата на водоснабдяване от групата Секирна-Брезник е крайно намален, поясниха от Община Брезник.

Предвид засушаването и поради възникналата ситуация, със заповед от 2 ноември 2022 година на кмета на община Брезник в селата Кошарево, Бегуновци и Непразненци е било крайно належащо да се въведе режим, според който водоподаването за селата ще бъде преустановявано от 9:00 до 21:00 часа.

В тази връзка в най-спешен порядък ще бъдат предприети действия по осигуряване на първо време на водоноски, а впоследствие и на други алтернативни източници на вода за питейно-битови нужди за населението на цитираните села, добавиха от Община Брезник.

Виж също...

Loading...