Тревожна статистика: При катастрофите в област Перник се е увеличил броят на пострадалите и загиналите, най-много ранени за 2021 година са отчетени през ноември

През 2021 година на територията на област Перник са регистрирани 535 пътнотранспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2020 година се наблюдава увеличение с 5,7 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През годината по пътищата на областта са регистрирани 62 тежки пътнотранспортни произшествия, в следствие на които са загинали 54 лица и са ранени 72 души. В сравнение с 2020 година броят на пътнотранспортните произшествия с пострадали се увеличава с 12,7 %, този на ранените – с 16,1 %, а загиналите лица са 17 пъти повече.

През месеците февруари и август са регистрирани най-много произшествия – по 8, или 25,8 % от общия брой пътнотранспортни произшествия, а най-малко през месец април и декември – по 2. Най-голям е броят на
ранените лица през месец ноември – 13, или 18,1 % от общия брой за годината. През същия месец е най-голям и броят на загиналите лица – 45 (83,3 %).

В рамките на седмицата, най-много пътнотранспортни произшествия са настъпили във вторник – 13, като същия ден са регистрирани и най-много загинали и ранени, съответно 47 и 19 лица.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при пътнотранспортни произшествия, според тяхната възраст е следното:

 Деца и младежи под 15 години – 6,9 %;
 От 15 до 24 навършени години – 23,6 %;
 От 25 до 64 навършени години – 63,9 %;
 Над 65 навършени години – 5,6 %.

От общия брой на ранените участници в движението, с най-висок дял са водачите на моторни превозни средства – 45,8 %, следвани от пътниците – с 38,9 % и пешеходците – с 15,3 %. Делът на загиналите при пътнотранспортни произшествия пътници е 85,2 %, на водачите – 11,1 %., а на загиналите пешеходци – 3,7 %. През 2021 година на територията на област Перник 56,5 % от пътнотранспортните произшествия са регистрирани извън населените места – с 50 загинали и 47 ранени, останалите 43,5 % са регистрирани в населените места, съответно с 25 ранени и 4 загинали лица.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...