Община Брезник ще се опита да продължи топлия обяд за нуждаещи се жители чрез друга програма за подпомагане

Община Брезник ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по “Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.”, реши Общинския съвет на редовно заседание в края на октомври, предаде репортер на Zapadno.com.

В докладната до общинските съветници кметът на Брезник поясни, че в момента общинската администрация предоставя социалната услуга “Обществени трапезарии”, която се финансира от фонд. Изпълнителният директор на фонда е информирал Община Брезник, че е взето решение от 2023 година целевата програма за обществени трапезарии да спре да се реализира. Общинската администрация на Брезник има желанието да продължи предоставянето на този вид социална услуга и след края на 2022 година. От тази услуга се възползват лица и семейства без доходи или с ниски такива, пенсионери и самотно живеещи, както и други лица със затруднения. Община Брезник е получила покана, чрез която може да подаде проектно предложение по процедура за топъл обяд, но крайният срок за подаване е до 17 часа на 31 октомври 2022 година, посочва още кметът Васил Узунов до общинските съветници.

С 12 гласа “за” Общински съвет-Брезник одобри кандидатстването на Общината с проектно предложение по процедурата, за която е отправена покана. Освен това с решението си съветниците упълномощиха кмета на Брезник да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидстстването.

Виж също...

Loading...