Чистотата в Брезник за 2023 година ще е с около 80 хиляди по-скъпа, но няма да се увеличават промилите за физически и юридически лица

Общински съвет-Брезник прие вариант на план-сметката за сметосъбирането, който ще предложи за обществено обсъждане. Ако жителите на Брезник и околните села имат становище по предложението на местната власт, могат да го изразят в рамките на 30 дни от публикуването му, предаде репортер на Zapadno.com.

Проектът за допълнение и изменение на план-сметката за услугите по сметосъбирането и поддържането на чистотата в община Брезник за 2023 година предвижда увеличаване на разходите, които прави Общината, но няма да се променят таксите, които плащат жителите.

Промените произтичат от увеличението на минималната работна заплата и разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала с около 39 000 лева, увеличение на разходите за гориво с около 26 000 лева, увеличение на разходите за съдове с около 10 000 лева и увеличение на разходите за почистване на нерегламентирани сметища с около 5 000 лева. В проекта с промени на план-сметката е предложено да се запазят размерите на промилите за твърди битови отпадъци на физически и юридически лица. Посочените увеличения се предвижда да бъдат дофинансирани от други общински разходи, се посочва в проекта. От Община Брезник очакват като резултати да се запази нивото на предлаганите услуги.

Според проекта услугите по сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортирането до депата за третирането им, осигуряване на съдове и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година ще струват общо 680 599 лева. От тях 30 000 лева ще са за осигуряване на съдове, поддръжка и ремонт. 300 393 лева ще струва сметосъбирането и транспортирането на отпадъците до съоръжения, където да се третират. Поддръжката и експлоатацията на регионалното депо за битови отпадъци ще струва 200 581 лева, като в това число са включени отчисленията по член 60 от Закона за управление отпадъците в размер на 2 456 лева и 178 125 лева по член 64 от същия закон. Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване ще струва 149 625 лева.

Най-много средства в план-сметката са предвидени за чистотата в град Брезник – 452 280 лева. В тази сума са включени 17 100 лева за осигуряване на съдове за смет, а останалите средства ще бъдат за сметосъбиране, транспортиране, такса за регионалното депо и поддържане на територии за обществено ползване. За чистотата в селата Слаковци, Сопица, Велковци, Ноевци, Непразненци, Гигинци, Бегуновци и Кошарево се предвиждат 132 743 лева. План-сметката за 2023 година предвижда чистотата в селата Банище, Ръждавец, Станьовци, Душинци, Долна Секирна и Горна Секирна да струва 31 859 лева. Двойно повече ще е тази сума за селата Ребро, Кривонос, Брезнишки извор, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Муртинци, Билинци, Видрица, Завала, Ярославци, Брусник, Озърновци, Красава, Горни Романци, Долни Романци, Арзан, Гоз и Бабица или общо 63 717 лева.

След изтичане на 30-дневен срок за обществено обсъждане, заедно с постъпилите възражения и предложения, проектът за изменение на Наредбата за местни данъци ще бъде внесен в Общинския съвет за утвърждаване.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...