104 997 души в област Перник са грамотни, а други 578 човека са определени като неграмотни след социално-икономическо изследване по време на преброяването

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 година 80,1 % от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1,3 % през 2021 година. Спрямо 2001 година намалението на дела на неграмотните е 0,4 процентни пункта, съобщиха от Националния статистически институт.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2,3 %) отколкото в градовете (0,9 %). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5 %), Кърджали и Ямбол с по 2,6 %, а най-нисък е в област София (столица) – 0,4 %.

Към 7 септември 2021 година 104 997 души на 9 и повече навършени години в област Перник са грамотни, като от тях 50 038 са мъжете и 54 959 са жените. Други 578 души в региона са определени като неграмотни. От неграмотните 269 са мъже, а 309 са жени.

Виж също...

Loading...