Граждани отправиха предложения пътят Стрезимировци – Брезник – Перник да бъде ремонтиран, Пътната агенция работи по въпроса

667 предложения от граждани за ремонт на пътища постъпиха в Агенция „Пътна инфраструктура“ до 15 октомври тази година. Те са част от инициативата на пътната администрация мнението на гражданите да бъде взето предвид при подготовката на инвестиционната програма за 2023 година. Целта е чрез получаването на обратна връзка да се подобри процесът на планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на републиканската пътна мрежа за всяка календарна година. За близо 50 километра републикански пътища в област Перник са постъпили предложения, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура”.

493 от получените сигнали са за участъци в лошо състояние от републиканската пътна мрежа, а 174 се отнасят за общински пътища, чието поддържане не е в правомощията на Агенция “Пътна инфраструктура”. По-голямата част от предложенията на гражданите – 315, са за третокласни пътни отсечки от републиканската пътна мрежа. 99 сигнала са за второкласни пътища, 69 – за пътища първи клас, а 10 – за автомагистрали.

За ремонт на близо 49 километра от републиканската пътна мрежа в област Перник са постъпили 7 предложения. От тях 4 са за необходимостта от ремонт на второкласния път 63 Перник – Брезник. За близо 66-километровото второкласно трасе Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци в момента се провежда обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт. Тръжната комисия разглежда постъпилите технически предложения и предстои да бъдат отворени ценовите оферти. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Перник и свързва общините Перник, Брезник и Трън със Сърбия при граничен контролно-пропускателен пункт „Стрезимировци“. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът за изпълнението им.

По едно предложение е получено за необходимостта от ремонт на още три пътни участъка в област Перник. Това са първокласните трасета I-1 Драгичево – пътен възел „Даскалово“ и I-6 Перник – Кюстендил в отсечката  между Драгомирово и разклона за Беланица, както и третокласният път 813 в участъка от село Маниш до кръстовището с пътя Брезник – Трън, поясниха от Пътната агенция.

Виж също...

Loading...