Оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в област Перник ще се дискутира на обществено обсъждане

Oбществено обсъждане по отношение изготвяне на предложение по оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд-Перник ще се проведе в петък (11 ноември), съобщиха от съдебната институция.

На комисията „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е възложена задача да извърши конкретен анализ на съдебния район на Окръжен съд-Перник от демографска, социологическа, икономическа и други гледни точки, при съобразяване на базовите критерии за промяна на съдебната карта. Това е и причината на 11 ноември от 10 часа в зала „Панорама“ към Община Перник в град Перник на площад „Свети Иван Рилски“ № 1, да се проведе обществено обсъждане. Целта на обсъждането ще е да бъдат изслушани и събрани становищата на всички заинтересовани страни по отношение изготвяне на предложение по оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд-Перник.

В съдебния район на Окръжен съд-Перник попадат четири съдилища – в общините Брезник, Трън, Перник и Радомир.

Виж също...

Loading...