През третото тримесечие на годината в област Перник са въведени в експлоатация 54 жилищни сгради с 82 жилища в тях

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 година е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо третото тримесечие на 2021 година сградите са с 458 повече, или с 53,4 %, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52,8 %.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78,7 %, с тухлена – 18,7 %, с друга – 2,1 %, и с панелна – 0,5 %. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79 %), следвани от жилищните кооперации (15,4 %). В сравнение с третото тримесечие на 2021 година се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват.

През третото тримесечие на тази година в област Перник са въведени в експлоатация 54 жилищни сгради с 82 жилища в тях. Полезната площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища е общо 12 001 квадратни метра. Общо 9 478 квадратни метра е площта на жилищните помещения, включително кухните над 4 квадратни метра. Площта на спомагателните помещения, включително кухните под 4 квадратни метра е 2 523 квадратни метра.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...