Близо 340 чужденци наляха 40 хиляди лева в област Перник за месец, след като пренощуваха в места за настаняване

През септември 2022 година в страната са функционирали 3 124 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 134,2 хиляди стаи и 303,2 хиляди легла в тях. В сравнение със септември 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 19,6 %, а броят на леглата в тях – с 18,6 %.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2022 година е 2 522,5 хиляди, или с 24,6 % повече в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2022 година се увеличава с 26 % в сравнение със същия месец на 2021 година и достига 781 хиляди. Приходите от нощувки през септември 2022 година се увеличават с 39,3 % в сравнение със септември 2021 година и достигат 165,8 милиона лева, като 103 милиона лева са от чужди граждани, а 62,8 милиона лева – от български граждани.

През месец септември тази година в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тях е бил 556 броя, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла) – 16 680 броя. Реализираните нощувки са били 4 086 броя, като 680 от тях са от чужденци. 1 787 са били пренощувалите лица, от които 339 са чуждестранни граждани. Приходите за местата за настаняване в региона за септември възлизат на 160 хиляди лева, като 40 хиляди лева от тях са от чужденци.

Виж също...

Loading...