За третото тримесечие на 2022 година в област Перник са издадени разрешителни за строеж на 97 жилищни и още 62 други сгради

През третото тримесечие на 2022 година местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради. В сравнение с третото тримесечие на 2021 година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17 %, на административни сгради – с 55,6 %, а издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2,5 % повече, съобщиха от Националния статистически институт.

Започнал е строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 669 други сгради. Започнатите нови жилищни сгради и други видове сгради нарастват съответно с 14,9 и 16,3 % в сравнение с третото тримесечие на 2021 година. При административните сгради е регистриран спад с 21,4 %.

През третото тримесечие на годината в област Перник са издадени разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради със 137 жилища в тях. Общата разгъната застроена площ в тях е 20 304 квадратни метра. За други 62 сгради също са издадени разрешителни, а разгънатата застроена площ в тях е 26 363 квадратни метра.

За отчетения период в област Перник е стартирал строежът на 65 жилищни сгради със 166 жилища в тях и 19 113 квадратни метра разгъната застроена площ. Други 15 сгради също се строят, а разгънатата застроена площ в тях е общо 1 433 квадратни метра.

Виж също...

Loading...