Кметът на община Брезник кани управителите на сдруженията на сгради в режим на етажна собственост и граждани на информационна среща

Информационна среща ще се проведе на 22 ноември в малкия салон на брезнишкото народно читалище „Просвещение-1870“. Срещата ще е във връзка с кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, съобщиха от Община Брезник.

Събитието е по инициатива на кмета на община Брезник Васил Узунов и на него могат да присъстват управителите на сдруженията на сгради в режим на етажна собственост и други заинтересовани граждани. На присъстващите ще им бъде разяснено какви са условията за кандидатстване и запознаване с основните параметри, заложени в проекта за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. За улеснение на всички, които имат интерес, на срещата ще бъдат предоставени конкретните документи, образци и допълнителна информация, заложени в проекта за кандидатстване по процедурата.

Сред целите на процедурата са подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, намаляване на енергийната бедност и други.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...