Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник се увеличават, средната брутна месечна работна заплата също бележи ръст

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2022 година се увеличават спрямо края на юни 2022 година с 0,9 % и достигат 28,4 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,8 и 14,9 %. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3,4 % (до 7,4 хиляди), докато в частния сектор остават без промяна (21 хиляди). В края на септември 2022 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1,6 % повече в сравнение с края на септември 2021 година.

През третото тримесечие на 2022 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 година с 0,4 %, като достига 1 342 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 499 лева, а за частния – 1 287 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2021 година средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 11,6 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10,9 %, а в частния – с 11,7 %.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2021 година област Перник е на 17-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Виж също...

Loading...