Магистрати от окръжните прокуратури на областите Перник, Кюстендил и Благоевград се обучаваха по тема за престъпления против финансовите интереси на Европейския съюз

Регионално обучение на тема „Практически проблеми при разследване на престъпления против финансовите интереси на ЕС. Взаимодействие с Европейската прокуратура“ се проведе на 18 ноември в град Кюстендил. Обучението бе организирано по инициатива на Окръжна прокуратура-Кюстендил съвместно с отдел 08 „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във Върховната касационна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Събитието е първа стъпка от поредица подобни обучения, които целят да покрият територията на цялата страна и се осъществяват с подкрепата на главния прокурор на Република България Иван Гешев. Модератори на обучението бяха Камен Михов – завеждащ отдел 08 във Върховната касационна прокуратура и Камелия Стефанова – административен ръководител на Окръжна прокуратура-Кюстендил. Като лектори бяха поканени и участваха Ивайло Илиев и  Бойко Калфин – европейски делегирани прокурори в офиса на Европейската прокуратура в София. Подчертано бе, че развитието и използването на всички възможности за укрепване на сътрудничеството между Европейската прокуратура и прокуратурата на Република България е важно с оглед успешната борба с престъпленията против финансовите интереси на Европейския съюз.

В обучението лектори бяха и прокурорите от отдел „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във Върховната касационна прокуратура. Участие взеха магистрати от окръжните прокуратури в Кюстендил, Благоевград и Перник.

Организирането на подобни събития е израз на усилията на прокуратурата на Република България за повишаване на капацитета на магистратите при противодействието на този вид престъпления и е пример за търсенето на ефективни решения на фона на динамичните промени в нотификациите от страна на изпълнителната власт.

Снимка: прокуратура на Република България – пресцентър

Виж също...

Loading...