Пожарникари от област Перник и още 15 дирекции на пожарната обмениха опит и добри практики на семинар в столицата

В края на изминалата седмица в София се проведе първата по рода си среща на служителите от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, които са преминали обучения по програмата за обучения на експерти по Механизма за гражданска защита на Европейския съюз и/или са участвали в ръководството на българските модули при полеви учения ModEX и мисии.

Участие взеха служители от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и Столичната дирекция и регионалните дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” от областите Благоевград, Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.

България има регистрирани пет модула в общностният механизъм за Гражданска защита:
👉модул за издирване и спасяване в градска среда MUSAR:
👉модул за издирване и спасяване в заразена среда SARCBRN;
👉модул за наземно гасене на горски пожари GFFF;
👉модул за наземно гасене на горски пожари с автомобили GFFFV;
👉модул за изпомпване с голям капацитет.

По време на семинара, служителите споделиха опит и представиха нови моменти от преминатите през годината обучения. Те представиха пред своите колеги добри практики в три основни насоки:
📌обучения по тренировъчната програма;
📌изграждане и функциониране на координационна клетка за екипи за търсене и спасяване
📌полеви учения и предварително разгръщане на българският модул за гасене на горски пожари с автомобили в Република Гърция.

Специален акцент бе поставен върху предприетите стъпки за подобряване на техническата обезпеченост на модулите и предстоящите учения за подготовка на международни екипи през 2023 година.

Снимка: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”

Виж също...

Loading...