Училището в Брезник получава 2 583 лева за популяризиране и мултиплициране на добри иновации чрез национална програма

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по национална програма „Иновации в действие“. 1 875 000 лева се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. По този модул се финансират 300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, и двете български държавни училища в Прага и Братислава, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

В списъка на класираните училища, които са включени в националната програма “Иновации в действие” е и средно училище “Васил Левски” в град Брезник. Учебното заведение е неиновативно. За него са одобрени 2 583 лева за модул 1 от националната програма.

Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит. Успешните модели се мултиплицират чрез организиране на местни, регионални и национални форуми и събития за обмен на иновативни практики и чрез партньорставата между иновативните и неиновативните училища. Така по-бързо се трансформира съществуващата класно-урочна организация на учебния процес. Променя се също организационната култура в училищата – развива се култура за иновации, насочена към знанието като ценност и професионално учене. Освен това се стимулира създаването на специфични екипи – професионалните учебни общности от педагогически и непедагогически специалисти от различни области на знанието и практиката, работещи в училището, но и извън него.

Виж също...

Loading...