До евентуално закриване на съдилищата в Брезник и Трън би довело реформирането на съдебната карта в Пернишки съдебен район

Представители на съдебната система, депутати и граждани се обявиха против реформиране на съдебната карта в Пернишки съдебен район, което евентуално би довело до закриване на институциите в общините Радомир, Брезник и Трън, съобщи пернишкият телевизионен канал “Струма“.

Позицията заинтересованите страни изразиха на проведено обществено обсъждане в Перник. “Вместо закриване на съдилища, нашата позиция е, че следва да се търсят варианти за по-равномерно натоварване на съдиите от отделните съдилища. Такива варианти са промяната на подсъдността на някои от делата”, каза председателят на Окръжен съд-Перник Калин Блатски.

На комисията „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е възложена задача да извърши конкретен анализ на съдебния район на Окръжен съд-Перник от демографска, социологическа, икономическа и други гледни точки, при съобразяване на базовите критерии за промяна на съдебната карта.

В съдебния район на Окръжен съд-Перник попадат четири съдилища – в общините Брезник, Трън, Перник и Радомир.

Виж също...

Loading...