Служебният областен управител на област Перник заговори за TikTok и Instagram по време на работна среща с други институции от региона

Младежката заетост в област Перник беше една от основните теми, които бяха обсъдени по време на областна комисия по заетостта, ръководена от областния управител Людмил Веселинов, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Веселинов отбеляза силата и гъвкавостта, която предлагат социалните мрежи като инструмент за комуникация и даде предложение информацията, свързана с младежка заетост да се комуникира и през платформи като TikTok и Instagram, които са изключително актуални и разпознаваеми сред аудиторията. В тази връзка областният управител направи последващо предложение към Областния ученически съвет да се включи със свои креативни идеи за представяне на информационната кампания “Да работиш е яко” в най-актуалните социални мрежи и приложения. До момента Агенцията по заетостта провежда своята кампания чрез териториалните структури и основно във Facebook. Областна администрация-Перник залага на иновативни подходи в администрирането на тази кампания и се надява това да стане добър модел за национална кампания.

По време на срещата директорът на дирекция „Бюро по труда”-Перник Росен Симеонов представи и информация за работодателите относно младежката заетост по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

Работодателите могат да разкриват свободни работни места и да сключват договор за заетост с Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на одобрените от работодателя и от Агенцията безработни лица за период, както следва: стажуване – от 6 до 9 месеца; обучение – до 6 месеца; осигуряване на заетост (нова дейност) – до 9 месеца.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна в съответствие с описаното в приложение;

Заетостта по всички договори с работодатели следва да приключи не по-късно от 31 юли 2023 година, като подаването на окончателно искане за плащане да не бъде по-късно от 31 август 2023 година. Подадените искания за плащане след тази дата няма да бъдат обработвани от страна на Агенция по заетостта;

Всички действащи договори с работодатели за стажуване/обучение по време на работа към момента на публикуване на настоящата информация могат, по преценка на съответния работодател, да бъдат анексирани съобразно новите условия по проекта;

Разходите за стимули са допустими, в случай че работодателят не е анексирал действащ договор за заетост за удължена продължителност на стажа до 9 месеца. За нови договори за заетост, сключени след публикуване на настоящата информация за работодатели по проекта, разходите за стимули за работодатели не са допустими.

Снимка: Областна администрация-Перник – архив

Виж също...

Loading...