Хотелът на Бърдото събра 27 активни младежи от Брезник, Перник и Радомир, които се включиха в младежка академия

Младежка академия под надслов “Перник на младите” се е провела в Брезник в периода 17 – 19 ноември, съобщиха от Консултативния съвет за младежка политика към кмета на община Перник.

В академията са се включили 27 активни младежи от Перник, Радомир и Брезник. В рамките на два дни те са имали възможност да се опознаят взаимно чрез различни активности и работа по групи, представят своите визии за градовете си и други дейности.

Участниците са предизвиквали себе си по време на задачите за работа в екип. Освен това те са намерили общи интереси и разбраха, че биха могли да постигат успехи и да реализират идеи с общи усилия и съвместна работа.

Последният ден на академията е създал условия за развитие на идеи на участниците и планиране на стъпките за постигането им. Младежите са работили върху личността и достигнали до нови заключения за себе си, намерили са нови приятели, съмишленици и разбиране. В края на събитието всеки от тях е получил сертификат за участието си в академията.

Снимка: Перник на младите

Виж също...

Loading...