Община Брезник ще очаква около 50 хиляди лева повече в хазната след увеличение на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Необходимост от промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци, съгласно Закона за местните данъци и такси, ще се разглежда от общинските съветници на Брезник на заседание, насрочено за 25 ноември, предаде репортер на Zapadno.com.

Докладната е входирана от изпълняващия длъжността кмет на община Брезник Иван Бъчваров. Като мотив са посочени няколко изменения на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Целта е да се актуализира Наредбата за определяне размера на местните данъци и привеждането и в съответствие със Закона за местните данъци.

Очакваният резултат е увеличение с около 50 000 лева на приходите от данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. Предлаганата промяна засяга член 35 от Наредбата за определяне размера на местните данъци, съгласно Закона за местните данъци и такси. В алинея 1 се предлагат следните промени:

а) при дарение между братя и сестри и техните деца – предлага се размерът на данъка да се увеличи от 0,5 на сто на 0,7 на сто, като се запазва размерът в законоустановените граници на член 47, алинея 1, точка 1 от Закона за местните данъци и такси, който е от 0,4 до 0,8 на сто.

б) при дарение между лица извън посочените в буква “а” – предлага се размерът на данъка да се увеличи от 3,5 на сто на 4,5 на сто, като се запазва размерът в законоустановените граници на член 47, алинея 1, точка 2 от Закона за местните данъци и такси, който е от 3,3 на сто до 6,6 на сто.

В алинея 2 се предлагат следните промени:

а) при възмездно придобиване на имущество – предлага се размерът на данъка да се увеличи от 1,5 на сто на 2,5 на сто, като се запазва размерът в законоустановените граници на член 47, алинея 2 от Закона за местните данъци и такси, който е 0,1 на сто до 3 на сто.

Ако промените бъдат приети от Общински съвет-Брезник проектът ще се обяви за обществено обсъждане в 30-дневен срок от публикуването му.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...