Председателят на Окръжен съд-Перник: Засега Висшия съдебен съвет ни увери, че няма да предприема стъпки към прилагане на 4-те модела за реформа

Засега Висшия съдебен съвет няма да предприема конкретни стъпки към прилагането на 4-те модела за съдебна реформа. Това каза председателят на Окръжен съд-Перник Калин Баталски по време на инициативата “Ден на отворените врати”, предаде репортер на Zapadno.com.

Нагласите на хората в региона са, че не бива да се пристъпва към закриване на съдилища в Пернишкия съдебен район. В този район попадат четирите съдилища в общините Брезник, Трън, Перник и Радомир. “Такава е и нагласата на сегашния състав на Висшия съдебен съвет. Мандатът на сегашния състав на Висшия съдебен съвет изтече на 3 октомври тази година, но поради неизбиране на парламентарната квота от Народното събрание, продължава дейността си досегашния състав на Висшия съдебен съвет. Нагласата на сегашния състав е, че не бива да се пристъпва към закриване на съдилища. Същата нагласа е и на ръководството на Окръжен съд-Перник и на съдиите, както дори и на предишното ръководство на съда”, каза председателят на Окръжен съд-Перник Калин Баталски.

В началото на тази седмица в Перник се проведе обществено обсъждане по отношение изготвяне на предложение по оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд-Перник. След обсъждането заинтересованите страни са стигнали до позицията, че не бива да се бърза с този въпрос. “Има неща, които трябва да се изясняват. Мислят се варианти. Имаше и проект на Висшия съдебен съвет. В тази връзка дори аз участвах в този проект като експерт. Този проект предложи четири модела на Висшия съдебен съвет за реорганизация на съдебната карта. Висшият съдебен съвет прие решение за прилагане на четвъртия модел, който в дълбочина засяга съдилищата и промяна на подсъдността по повечето от делата. Като идеята беше окръжният съд да стане първа инстанция по повечето дело, докато районните съдилища да останат с допълваща роля. Обществеността доста сериозно възрасти. Отделните гилдии също – адвокатурата, местните общности. Така че засега Висшият съдебен съвет увери ни, че няма предприема конкретни стъпки към прилагане на който и да било от тези предложени четири модела по линия на проекта. Това, което мога да ви кажа е, че нещата остават, както са”, каза председателят на Окръжен съд-Перник Калин Баталски.

Виж също...

Loading...