В началото на 2023 година „Обединен спортен клуб „Чорни-2004“ свиква на ново общо събрание членовете си, за да се решават важни за сдружението теми

Управителният съвет на „Обединен спортен клуб „Чорни-2004“ в Брезник свиква общо събрание на членовете си. Общото събрание се свиква на основание член 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, член 18 от устава на сдружението и протоколно решение от 17 ноември 2022 година, научи Zapadno.com.

В дневния ред на заседанието са включени точки, които засягат освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на председателя и членовете на управителния съвет на „Обединен спортен клуб „Чорни-2004“, избор на нов председател и членове на управителния съвет на сдружението, промяна на устава на организацията и приемане на нови членове.

Събранието ще се проведе на 12 януари 2023 година от 11 часа в сградата на спортна зала „Чорни“ в град Брезник. При липса на кворум на основание член 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на явилите се членове, поясняват от организацията.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...