До 1 800 лева данъчно облекчение ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания

По-високи размери на данъчни облекчения за придобитите доходи през 2022 година ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания, в сравнение с предходната година, съобщиха от Национална агенция за приходите.

Сумите, които може да възстанови Национална агенция за приходите са в зависимост от броя на децата, като за едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лева, а сумата за получаване до 600 лева, за две – 12 000 лева и сума за получаване до 1 200 лева, за три и повече – 18 000 лева със сума за получаване до 1 800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лева, като сумата за получаване е до 1 200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2022 година да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на условията, допълват от Национална агенция за приходите.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на Национална агенция за приходите. Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От Национална агенция за приходите съветват гражданите да проверят онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Годишният размер на данъчните облекчения може да се ползва по два начина, както и досега. Единият е с подаване на съответната декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември 2022 година. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2023 година. Втората възможност за ползване на данъчното намаление е с подаване на годишна данъчна декларация в Национална агенция за приходите в срок от 10 януари до 2 май 2023 година, като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

Виж също...

Loading...