929 човека от област Перник са посочили ромския като майчин език, а други 109 992 души от населението на региона са определили българския

Българският език е майчин за 5 037 607 души, или 85,3 % от населението, турският – за 514 386 души, или за 8,7 %, и ромският – за 227 974 души, или за 3,9 % от отговорилите на въпроса. Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1,1 %. Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език, са 10 633 (0,2 %). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 49 602, или 0,8 % от отговорилите лица. Това става ясно от данните на Националния статистически институт след извършеното преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

През миналата година от преброените 114 162 души в област Перник, 109 992 човека са определили българският като майчин език, а други 979 са посочили ромският. 120 човека в региона са заявили, че майчиният им език е турският, а като друг такъв са посочили 584 души. На въпроса за майчиния език не са могли да се определят 68 човека, други 419 са отказали да отговорят и за общо 2 000 не са показани данни от преброяването.

Виж също...

Loading...