Близо 120 декара ниви в землищата на Брезник, Бегуновци и Бабица се предоставят под аренда чрез търг от Областна дирекция “Земеделие”-Перник

Втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Перник е открита от Областна дирекция “Земеделие”-Перник, научи Zapadno.com.

Със заповед от 28 ноември директорът на областната структура Десислава Фигероа е открила втората тръжна процедура. Част от земите попадат в територията на община Брезник и по-конкретно землищата на града и селата Бегуновци и Бабица. Нивите в Брезнишко, които се отдават под аренда, са 5 и с обща площ 118,194 декара. Категорията им варира от V-та до IX-та, а срокът за предоставяне е 5 години. Началната тръжна цена за всяка нива е 41 лева.

Земите ще се отдадат под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...