Оценки от Брезник и Трън за правосъдната система показват, че бизнесът в Трън е много доволен от районния съд, а брезничани са сред най-критичните

Какви са оценките, които жители на Брезник и Трън дават на правосъдните институции в двете общини. Това е един от основните въпроси, които са засегнати в социологическо изследване на Българския институт за правни въпроси, предаде репортер на Zapadno.com.

Наскоро в Перник се проведе обществено обсъждане по отношение оптимизирането на структурата и организацията на дейността на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд-Перник. В него попадат четирите съдилища в общините Брезник, Трън, Перник и Радомир.

Социологическата агенция „Глобал метрикс“ е провела изследване, което е представително за районите на Трън, Радомир и Брезник. В него са участвали 349 граждани и 125 представители на бизнеса. Анкетите са проведени по поръчка и с участието на Българския институт за правни инициативи като част от проект, който се финансира от чуждестранна организация.

Резултатите представят обществените нагласи по въпроси, свързани със съдебната система, процеса по правораздаване на местно ниво и достъпа до правосъдие.

Оценката, която хората от трите общини поставят на достъпа до правосъдие като цяло в България, може да се определи като „средна към добра“. По скалата от 1 до 5 гражданите са поставили средна оценка 3,78, а бизнесът е дал средна оценка 3,90. Жителите на община Брезник са дали по-ниски оценки, докато от Трън идват най-високите оценки по този въпрос. Изследването е установило, че по-високите оценки за достъпа до правосъдие се дават от висшисти, от хора, които до момента не са имали контакт със съдебни институции или лица на възраст между 26 и 45 години.

Ако въпросът се отнесе не на национално, а на локално ниво, достъпът до правосъдие получава малко по-висока оценка. Като се сравнява достъпът на областно, общинско и по-локално ниво, най-високо се оценява достъпът до правосъдие в населеното място, в което живеят. Този извод се отнася както за гражданите, така и за бизнеса. Най-щедри в оценките отново са представителите на община Трън, докато най-взискателни са били брезничани.

При изследването на ключови характеристики за работата на районните съдилища запитаните от трите общини също поставят средна оценка. Добре обученият персонал е характеристика, която получава най-висок резултат сред гражданите (средно 3,52) и бизнеса (средно 3,88). На следващо място се класират оценките по отношение на това дали се осигуряват достатъчно възможности за предоставяне на информация, както и възможността за проследяване на делата. Най-слабо е представянето по критерия, свързан с административните такси. Там средната оценка от гражданите е 2,93 и 3,35 – от бизнеса.

Отново живеещите в община Брезник оценяват най-ниско всяка една от характеристиките. Но респондентите с висше образование като цяло поставят по-високи оценки за всяка характеристика на районния съд. Представителите на бизнеса, опериращи основно в рамките на Трън, поставят най-високи оценки по отношение на техния районен съд.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...