Съвет по въпросите на социалните услуги в община Брезник ще подпомага извършването на анализи, разработва предложения и други функции

Брезнишките общински съветници определиха състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Брезник. Съставът беше определен с решение, което съветниците взеха на редовно заседание, провело се на 25 ноември, предаде репортер на Zapadno.com.

С 12 гласа”за” Общински съвет-Брезник гласува съставът на новия Съвет да бъде от членове от различни институции. Сред тях са заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска, младши експерт по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, социални и младежки дейности към общинската администрация Румяна Кръстева, старши експертът във филиала на “Бюро по труда” в Брезник Светлана Любомирова и други.

Съветът по въпросите на социалните услуги в община Брезник се създава във връзка със стартиране разработването на Национална карта на социалните услуги. Една от функциите на този орган ще бъде да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. Освен това Съветът ще разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

Виж също...

Loading...