Горите във фаза на старост в общинските горски територии на Трънско вече са с обща площ 1 085 хектара, най-старите дървета са на 250 години

Актуализиране на определените в статут на „Гори във фаза на старост“ горските територии, които са собственост на Община Трън, ще се извърши след решение на Общинския съвет на Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Подборът за горите във фаза на старост е направен на базата на подробен анализ на общинските горски територии във всяка от зоните по “Натура 2000″, в които след проведената инвентаризация през 2021 година са настъпили редица промени, свързани с изменените таксационни характеристики на насажденията като са спазени строгите критерии за естественост, разнообразна възрастова структура, естествени граници, които са свързани със съхраняването на ценен генофонд и опазването на биологичното разнообразие. Това е и причината кметът на Трън да направи предложение към общинските съветници да се актуализират горските територии, които са в статут на „Гори във фаза на старост”, за да бъдат заложени в новия Горскостопански план на общинското предприятие “Трънска гора” за 2023 година. Общата площ на тези гори е 1 085 хектара и попадат в защитените зони на горските местообитания от „Натура 2000″.

Възрастта на тези гори варира от 30 години до 250 години. Най-младите гори във фаза на старост в общинските горски територии (на 30 години) се намират в землищата на селата Забел и Филиповци, а най-възрастните (на 250 години) в землището на село Шипковица.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...