Производители на млечни продукти получиха 6 акта за отчетени отклонения в продуктите им

От Българската агенция по безопасност на храните извършват извънпланово пробовземане на млечни продукти от търговска мрежа. За времето от 22 ноември 2022 година са взети 39 проби за лабораторен анализ по физикохимични показатели, за установяване наличието на вложени немлечни мазнини и за определяне на количеството сухо вещество в допустимите граници, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Получени са резултатите от 35 от пробите. В 22 от тях няма установени несъответствия. В тринадесет от пробите са отчетени отклонения. В една проба е констатирано влагане на немлечна мазнина. Останалите проби са несъответстващи на нормативната уредба по физикохимични показатели.

За установените несъответствия при направените анализи са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Данните са междинни. Проверките продължават.

Снимка: Българска агенция по безопасност на храните – пресцентър

Виж също...

Loading...