На студентския празник в България ще празнуват над 220 хиляди студенти, най-малко са тези висшисти със степен “доктор”

За първи път студентският празник се отбелязва в България на 8 декември от 1916 година. Тази година в нашата страна ще празнуват 226 981 студенти. Основание да отбележат този ден имат още 1 560 хиляди души в с висше образование, според данните от преброяването през 2021 година, съобщиха от Националния статистически институт.

По образователно-квалификационна степен най-много са студентите “бакалавър” (139 000). На второ място със степен “магистър” са 73 640 студенти, на трето място са тези с “професионален бакалавър” или 7 799. Най-малко са студентите с образователна и научна степен “доктор” (6 542). Студентите на редовна форма на обучение съставят 71,70 % от общия брой висшисти. Тези, които се обучават задочно са 23,80 %, а чрез дистанционна форма се учат 4,50 % от студентите. 91,66 % от всичките студенти са български граждани, а 8,34 % са чужденци. Данните са за записаните студенти през учебната 2021/2022 година.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...