През следващата година в община Трън могат да се изсекат 30 хиляди плътни кубически метра широколистна дървесина от общинските гори

Общинският съвет в Трън прие годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2023 година. Планът е приет с 9 гласа “за” от трънските общински съветници, видя Zapadno.com от протокол на провело се на 24 ноември заседание.

Годишният план за ползване на дървесина от общинските горски територии е на база извършена инвентаризация и съгласувани и одобрени планизвлечениия от Регионална дирекция по горите-Кюстендил за извършване на сеч. С документа е приет и обема на ползване от горските територии, които са общинска собственост. За 2023 година обемът, който може да се ползва е 45 000 плътни кубически метра лежаща маса, от които 30 000 плътни кубически метра широколистна и 15 000 плътни кубически метра иглолистна дървесина.

Ползването да бъде планирано и осъществено в съответствие с одобрените План извлечения от Регионална дирекция по горите-Кюстендил и изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, пише в решението на Общински съвет-Трън.

В сравнение с годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2022 година обемът е същият като миналата година – 45 000 плътни кубически метра лежаща маса.

Виж също...

Loading...