През тази година над 769 000 души са подкрепени чрез трите вида целеви помощи за отопление, още около 48 хиляди човека ще бъдат подпомогнати

Над 769 000 души са подкрепени чрез трите вида целеви помощи за отопление, които правителството отпусна през 2022 година. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на вчерашното заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.

Той подчерта, че през тази година размерът на помощта за отопление е 623 лева и 55 стотинки и е увеличен със 100 лева в сравнение с миналата зима. В края на октомври бе отпусната еднократна помощ от 400 лева. Тя беше предназначена за  хората, които са получили отказ за отпускане на помощ за отопление поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. Право да кандидатстват за помощта получиха и семействата, които не са подали заявление за отпускане на подпомагане за отопление в периода 1 юли – 31 октомври.

Министър Лазаров припомни, че в края на ноември правителството въведе нова еднократна помощ за отопление от 300 лева. С нея държавата ще подпомогне около 48 000 хора и семейства от нови рискови групи, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа.

Право на еднократната помощ ще имат 8 уязвими групи. Сред тях са семействата с деца с трайни увреждания, семействата, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, както и децата, настанени в семейства на роднини или близки или в приемно семейство. Право на такава подкрепа ще имат и хора с тежки увреждания и хора, които са пострадалите при природни бедствия през 2022 година. Помощ ще могат да получат и ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане до края на 2022 година „Хората, които имат право на помощта вече са идентифицирани и не е необходимо да подават документи за кандидатстване“, обясни вицепремиерът Лазар Лазаров.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...