Област Перник е сред регионите в България с потенциал за икономическо развитие, но с най-малко специалности, които ще се търсят на пазара на труда

Област Перник е сред регионите в страната, които са с потенциал за икономическо развитие, показва анализ на Агенция по заетостта, предаде репортер на Zapadno.com.

Въз основа на получените от статистическата обработка резултати, може да се обобщи, че по сектори на икономическата дейност най-голям е делът на обхванатите предприятия в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” – 37,4 %, следват предприятията в сектор „Държавно управление, образованието, хуманитарното здравеопазване” с 15,4 %. На трето място е „Индустрия” – с 13,2 %. Най-ниска представителност имат предприятията от сектор „Операции с недвижими имоти” – 1,9 %.

Административните области в страната са представени пропорционално на икономическата активност в съответните региони. Най-голям е делът на предприятията в големите индустриални центрове – София-град – 28,1 % от всички 378 675 предприятия, Пловдив с 9,8 %, Варна и Бургас съответно със 7,6 % и 6,9 %. Най-слабо е представителството в област Видин с 0,8 % от предприятията, следвана от области Силистра – с 1 %, Търговище и Разград с по 1,1 %. Условно областите можем да разделим на 4 клъстера според представителността на проучваните предприятия, като София-град е обособена като отделна група с 28,1 % или повече от ¼ от всички активни предприятия. Вторият клъстер обхваща областите излъчили предприятия с дял в общата съвкупност между 5 и 10 %. Те са общо 4 (области Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград). Следващият, трети клъстер обхваща областите с предприятия формиращи дял от 2 до 5 % от общата съвкупност. Те са общо 8, начело със Стара Загора – с 3,8 %, Хасково – с 2,9 %, Русе – с 2,8 %, Велико Търнова – с 2,7 % и други. Най-многочислен е последният, четвърти клъстер, с общо 15 области с дял на представените фирми до 2 % от общата численост. Това са области с потенциал за икономическо развитие, сред които са области като Шумен, Сливен, Враца, Габрово, Кюстендил, Перник, Ловеч и други.

Областта, в която ще се търсят най-голям спектър от специалности е Пловдив с 62, следват Варна – с 51, Софийска област – с 49, Русе – с 44 и други. Областите, в които са заявени ограничен брой специалности са Ямбол и Плевен – с 13 и Перник и Враца – с 15 специалности.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...