Трънските общински съветници ще решават дали администрацията да кандидатства за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Съгласие за кандидатстване с проект на Община Трън трябва да дадат местните общински съветници. Докладната, свързана с намерението за кандидатстване, ще бъде разглеждана на сесия в четвъртък, съобщиха от Общински съвет-Трън.

Общинската администрация на Трън се подготвя за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 година”. Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа, с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот.

От 2016 година до момента общинската администрация изпълнява проект по оперативна програма, чрез който се осъществява достъп до квалифицирани медико-социални услуги за децата от общината от 0 до 7 години и техните родители. В проекта за периода са обхванати над 200 деца. Новото проектно предложение реализира трайна устойчивост, както на горецитирания проект, така и за ремонтирания и обзаведен по друг проект за социално включване, финансиран от Световната банка, трети етаж на общинската сграда на улица „Александър Стамболийски“ № 25, в който е разположен Центъра за ранна интервенция на уврежданията на Община Трън.

В четвъртък общинските съветници на Трън трябва да излязат с решение по намерението за кандидатстване.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...