Социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност от 1 юни 2023 година

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от стойността на линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това реши парламентът с приемането на промени в Закона за социално подпомагане на второ четене. До влизането на измененията в сила се очаква да бъдат извършени промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Законодателните промени бяха подготвени от Министерството на труда и социалната политика и бяха необходими във връзка с изпълнението на реформите и условие за активиране на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Новите разпоредби ще гарантират, че по-голям брой нуждаещи се – деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства, ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата.

Приемането на законодателните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с досега използвания гарантиран минимален доход, който отдавна не е икономически обоснован. По този начин България ще изпълни препоръката на Европейската комисия за реформираме на схемите за минимален доход по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

Виж също...

Loading...