171 хиляди лева са изкарали 12 места за настаняване в област Перник за месец октомври, когато са пренощували 1 873 лица

През октомври 2022 година в страната са функционирали 2 202 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 67,9 хиляди стаи и 142,8 хиляди легла в тях. В сравнение с октомври 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24,4 %, а броят на леглата в тях – с 22,6 %, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2022 година е 1 021,7 хиляди или с 66,3 % повече в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2022 година се увеличава с 68,2 % в сравнение със същия месец на 2021 година и достига 484,5 хиляди. Приходите от нощувки през октомври 2022 година достигат 71,2 милиона лева, като 42,1 милиона лева са от български граждани, а 29,1 милиона лева – от чужди граждани.

През октомври в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с общо 504 легла. Легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) са били 15 624 броя. Реализираните нощувки за октомври в региона са 3 300 броя, като 636 от тях са от чужденци. Пренощувалите лица са 1 873, от които 335 са чуждестранни граждани. Приходите от нощувки възлизат на 171 хиляди лева, като 40 хиляди от тях са от чужденци.

Виж също...

Loading...