Общинските съветници на Брезник са взели близо 200 решения в полза на обществеността и общината за периода от началото на годината до средата на месец декември

Отчет за дейността на Общински съвет-Брезник за 2022 година бе представена на провелото се на 16 декември редовно заседание на общинските съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

Oт началото на годината до средата на месец декември са проведени 16 заседания, на които са взети 190 решения от различно естество. Преобладаващата част касаят управление и разпореждане с общинска собственост, финансите и бюджета на Общината, социални въпроси, устроиство на територията, възстановяване на земи от общинския поземлен фонд на собствениците им, или на техните наследници,
актуализиране на подзаконови нормативни актове и приемане на нови такива.

“Решенията са приети с необходимото мнозинство, повечето дори и с пълно единодушие и при спазване на изискуемата законова процедура. Тук искам да подчертая, че когато говорим за единодушие, това означава че, по мое скромно мнение, сме действали целево, разумно и в интерес на съгражданите ни, които са ни избрали и сме поставяли интересите на общността ни, над личните, партийните и всякакви други, несъответстващи на обществено-значимите и законосъобразни норми, пристрастия! В частност не мога да не отбележа някои наши решение с по-висока степен на социална и публична значимост, а именно: вземането на решение за оказване на nомощ на тежко пострадали при пътнотранспортно произшествие младежи от град Брезник, както и за дете със сериозни здравословни проблеми; приемането на решение, благодарение на което и с пълната подкрепа на кмета на общината, пренасочихме финансови средства; помощ на изографисването на храма „Свети Георги Победоносец”в град Брезник; решение относно помощ за дете, с починал родител”, пише председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков в отчета. Той добавя още, че няма постъпили актове от страна на Окръжна прокуратура-Перник, намерили закононарушения в решенията и Наредбите на Общински съвет-Брезник за 2022 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...