Половин милион лева е първата такса на мината в Брезник, която Общината и държавата получават още преди да е започнал добив

Около 500 000 лева или половин милион лева са средствата, които постъпват в бюджетите на Община Брезник и държавата от първото концесионно възнаграждение на мината зад Бърдото, предаде репортер на Zapadno.com.

“Настъпи моментът за първите такси, които допринасят за увеличаване на общинския и държавния бюджет в резултат от дейността на „Трейс Рисорсиз“ по находище „Милин камък“. Наред със стотици хиляди левове данъци, такси, осигуровки, заплати и други плащания, в средата на 2022-ра коректно изпълнихме и първото концесионно задължение. Предстои втори превод за концесионната година, въпреки че добив на полезни изкопаеми все още не се осъществява”, поясниха от фирмата-инвеститор в община Брезник.

Концесионният договор за добив на полезни изкопаеми е сключен в началото на 2016 година след решение на Министерски съвет няколко месеца по-рано. Първите години са подготвителен етап, свързан с проучвания и планиране на строителството. За този период не се плаща концесионна такса, но са дължими всички други задължения като данъци и такси към държавата и Общината. Следва етапът на строителство, който тече и в момента. Комплексът на брезнишката мина постепенно се изгражда, а от тази година вече се плаща таксата за концесията.

„Половината от концесионната такса е за Брезник. Тя автоматично постъпва по сметката на Общината”, уточняват от местното дружество “Трейс Рисорсиз”, което е част от компанията “Асарел-Инвестмънт”. След като започне добивът, тази такса ще се увеличи и постъпленията в общинската и държавната хазна още повече ще се увеличат. Плащанията ще продължат през всяка следваща година. Техният размер ще варира в зависимост от дейността в находището, от международния курс на металите и обменния валутен курс.

Преди концесионните такси, годишнината от сключването на концесията се отбелязваше символично със сключване на Договор за сътрудничество между мината и Община Брезник. Чрез него всяка година от първата годишнина през 2017-та до преходната 2022-ра местната общност получаваше дарение в размер на 50 хиляди лева.

Дарението беше доброволно решение на фирмата, за да се подпомагат местни инициативи за развитието на общината. Докато парите от концесионната такса са задължително плащане, което директно се влива в бюджета на Общината и може да увеличи всяко бюджетно перо по решение на местната власт.

Виж също...

Loading...