Безработица и работни места в Брезник и Трън: Колко хора без работа се борят за едно свободно място и колко са икономически активните към края на септември

От началото на годината равнището на безработица в Пернишка област плавно намалява и към края на месец септември 2022 година е 4,22 %. На територията на област Перник равнището на безработица по общини отново се запазва в много широк диапазон, като се задълбочават регионалните диспропорции и поляризации. Традиционно най-ниска е безработицата в община Перник – 2,5 % и най-висока в община Трън – 15,87 %, съобщиха за Zapadno.com от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Към 30 септември броят на регистрираните безработни в Пернишка област е 1 970 души. В сравнение със същия период на миналата година е налице намаление на броя на безработните с 443 души. За периода новорегистрираните безработни лица в дирекция „Бюро по труда”-Перник са 2 999 души, а напусналите трудовата борса са 3 443, от които 2 194 са постъпили на работа.

Анализът на входящия и изходящ поток за отчетния период показва, че причините за спада на безработицата в Пернишка област сравнено с миналата година, са намаления поток от новорегистрирани безработни лица, освободени от работа в този период, увеличаване на броя постъпили на работа лица увеличаване на заявените свободни работни места, поясниха от дирекция “Бюро по труда”.

Равнище на безработица към 30 септември по общини в област Перник

Към 30 септември 2022 година икономически активните лица в община Брезник са 2 715, а в община Трън те наброяват 1 399. Регистрираните безработни лица от Брезнишко са 165, а от Трънско – 222. Регистрираните безработни лица до 29-годишна възраст в община Брезник са 14, а в община Трън почти тройно повече – 42. Регистрираните безработни лица с регистрация повече от 1 година в Брезнишко са 48, а в Трънско са 132. Броят безработни за едно свободно работно място в община Брезник е 11, а в община Трън за едно свободно работно място се борят 8 безработни лица.

Виж също...

Loading...