Над 500 акта са съставили служители към Югозападното държавно предприятие от началото на 2022 година, отчете директорът инженер Дамян Дамянов

Югозападното държавно предприятие, към което са държавните горски стопанства в Брезник и Трън, отчете успешна година. Поставените задачи са изпълнени, а предприятието работи успешно по редица проекти. От шестте държавни предприятия в България, единствено Югозападното държавно предприятие е закупило харвестър система, чиято идея е да се отглеждат огледни сечи с цел създаване на по-устойчиви гори. 100 % е залесяването след големия пожар в района на Кресненското дефиле през 2017 година. До момента на територията на Югозападното държавно предприятие са залесени над 200 000 декара, а през следващата година предстои залесяването на още 3 000 декара, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Общият брой служители, ангажирани пряко с опазване на горските територии към всички 38 броя държавни горски и ловни стопанства териториални поделения на Югозападното държавно предприятие е над 460 броя горски и ловни стражари, те охраняват приблизително 935 хиляди хектара държавни горски територии. Заедно с гори, собственост на физически и юридически лица, охраняваните хектари са над 1 милион.

От началото на годината до 29 декември 2022 година от служителите по опазване на горите са съставени общо 514 акта, от които 512 по Закона за горите и 2 броя по Закона за лова и опазване на дивеча. В базите за съхранение на задържани вещи, предмет и/или средство на нарушения, са задържани общо:

– 243 кубически метра обла строителна дървесина;

– 422 кубически метра пространствени дърва за горене;

– 36 моторни превозни средства;

– 17 броя каруци;

– 25 броя моторни триони;

За сравнение в периода от 1 януари 2021 година до 31 декември 2021 година от служителите по опазване на горите във всички поделения към Югозападното държавно предприятие са съставени общо 480 акта за установяване на административни нарушения, в това число 470 броя по Закона за горите и 10 броя по Закона за лова и опазване на дивеча.

В базите за съхранение на задържани вещи, предмети и/или средства на нарушения, са задържани общо:

– 543 кубически метра обла строителна;

– 435 кубически метра пространствени дърва за горене;

– 21 моторни превозни средства;

– 36 броя каруци;

– 19 броя моторни триони;

За сравнение за периода от 1 януари 2020 година до 31 декември 2020 година на територията на Югозападното държавно предприятие са съставени 579 броя актове за установяване на административни нарушения в това число 568  броя по Закона за горите и 11 броя по Закона за лова и опазване на дивеча.

Цифрите и анализите на нарушенията за последните десет години показват, че е налице трайна тенденция  на намаляване на нарушенията в горските територии. През 2011 година съставените актове в обхвата на Югозападното държавно предприятие са 1 288 броя, докато за 2021 година те са спаднали на 480 броя. През последните три години броя на констатираните нарушения и съставените актове като цяло поддържат някакви приблизителни нива.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...