От началото на 2023 година с 22 % ще се увеличи месечната финансова подкрепа за 670 000 хора с трайни увреждания

Месечната финансова подкрепа за 670 000 хора с трайни увреждания ще се увеличи с 22 % от 1 януари 2023 година. Ръстът е резултат от повишаването на линията на бедност от 413 лева на 504 лева от същата дата. Съгласно Закона за хората с увреждания конкретният размер на помощта е процент от нейната стойност и се определя в зависимост от степента на увреждането, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Хората с над 90 % увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, от догодина ще получават 287 лева и 28 стотинки месечно – с 52 лева повече отколкото в момента. За хората с над 90 % степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест месечната финансова подкрепа ще се увеличи с близо 30 лева и ще достигне 151 лева и 20 стотинки. Хората с над 90 % увреждане ще получават по 126 лева. Хората с от 71 до 90 % степен на увреждане ще получават по 75 лева и 60 стотинки на месец, а тези с между 50 и 70,99 % степен на увреждане – по 35 лева и 28 стотинки.

Месечната финансова подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане съгласно Закона за хората с увреждания. Новият по-висок размер на помощите за месец януари 2023 година ще бъде изплатен през февруари. През януари хората ще получат месечна финансова подкрепа за декември 2022 година, която ще е в досегашния си размер.

Виж също...

Loading...