До 73 човека в община Трън може да имат възможност за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете

Община Трън ще кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за здравно-социални услуги на до 73 потребители. Решението за кандидатстването е било прието от Общински съвет-Трън на последната за 2022 година сесия, предаде репортер на Zapadno.com.

Чрез проекта се предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и други дейности. Допустимите целеви групи по процедурата са възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 5 041 лева за 12 месеца, като за община Трън потребителите са до 73. Не се изисква съфинансиране, пише в докладната от кмета на Трън до общинските съветници, приета на 30 декември 2022 година.

Виж също...

Loading...