Сумата за закупуване на осигурителен стаж остава без промяна през 2023 година или 140 лева и 58 стотинки за всеки недостигащ месец

Без промяна от началото на 2023 година остава сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж – 140 лева и 58 стотинки за всеки недостигащ месец. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчислява като процент (19,8 на сто) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 година, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година, се запазва без промяна от началото на тази година – 710 лева, пише сайтът regioni.info.

Така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 година размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лева, съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж – 140 лева и 58 стотинки (19,8 % от 710 лева).

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване, като вариантите за внасяне на необходимите вноски са два: за времето на обучение при завършено висше или полувисше образование, както и за периода на докторантура, или до 5 години при недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.

Пенсионерите с начална дата на пенсията през деветмесечието на 2022 година, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 2 679, като средният брой месеци недостигащ стаж на едно пенсионирано лице е 23,25. За цялата 2021 година броят пенсионери с новоотпуснати пенсии, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 3 840, а средният недостигащ стаж – 22,18 месеца.

Виж също...

Loading...