Над 120 килограма храни са насочени за унищожаване след 1 658 извънредни проверки, покрай Коледа и Нова година

По време на официалните празници Коледа и Нова година Българската агенция по безопасност на храните е извършила 1 658 извънредни проверки, извън текущия контрол, на обекти за търговия на едро и дребно с храни, предприятия за производство, заведения за обществено хранене, пазари и борси. Празничните проверки обхванаха периода от 21 декември 2022 година до 2 януари 2023 година включително, като част от тях бяха извършени съвместно с представители на регионалните подразделения на МВР и Икономическа полиция към областните дирекции на МВР, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

Заради установени несъответствия са възбранени и насочени за унищожаване 122 килограма храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност, без придружаващи документи, нерегламентирана търговия с храни в обект без регистрация, съгласно член 26 от Закона за храните. Издадени са 15 акта за установяване на административно нарушение относно неспазване изискванията за етикетиране на храни от животински произход и без придружаващи документи, нерегламентирана търговия с храни в обект без регистрация, храни с неживотински произход с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, лоша хигиена на обекта и други.

Връчени са 41 предписания относно несъответствия по сграден фонд и технологично оборудване, непълно водене на записите по системата за управление безопасността на храните, несъответствия в етикетирането на храните и неправилно съхранение на храни. Издадени са 4 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти.

По време на коледните и новогодишните празници в Българската агенция по безопасност на храните не са постъпвали сигнали и не са констатирани инциденти, свързани с консумацията на храни.

Виж също...

Loading...