Пенсиите с наложен запор ще бъдат изплатени след 11 януари, по последни данни те са близо 5 500

Всички пенсии, върху които са наложени запори по искане на държавен/частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител към Националната агенция за приходите ще бъдат изплатени от Националния осигурителен институт след 11 януари. По последни данни на институцията това са близо 5 500 пенсии, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Срокът е съобразен с необходимостта от технологично време за обработка на новите размери на удръжките от тези плащания след обнародваното в “Държавен вестник” на 3 януари постановление на Министерския съвет, с което бе определен нов размер на минималната работна заплата за страната за 2023 година – 780 лева.

След направените преизчисления преводите ще бъдат извършени в зависимост от начина на изплащане на всяка пенсия – с пенсионен запис, ако се изплаща чрез пощенска станция, или с допълнителен превод по личната платежна сметка на пенсионера, ако се изплаща чрез банка или друг доставчик на платежни услуги.

Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането на запори, се определят в зависимост от размера на минималната работна заплата за страната. Съгласно действащата нормативна уредба, принудителното изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата. Не се правят удръжки от пенсиите под този размер. Посочените ограничения не се прилагат за удръжки от пенсиите в изпълнение на задължения за издръжка.

Виж също...

Loading...