Места за настаняване в област Перник са изкарали над 180 хиляди лева от 1 546 лица, пренощували през месец ноември 2022 година

През ноември 2022 година в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 57,5 хиляди стаи и 118,3 хиляди легла в тях. В сравнение с ноември 2021 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32,1 %, а броят на леглата в тях – с 26,3 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През ноември миналата година в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тях е 504, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) – 15 120 броя. Реализираните нощувки от местата за настаняване в региона са били 3 719 броя, като 836 броя са направени от чужди граждани. 1 546 са пренощувалите лица, от които 260 са чужденци. Приходите от пренощувалите лица за ноември 2022 година възлизат на 183 хиляди лева, като 53 хиляди лева са от чуждестранните граждани.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...