За съдебния район на община Трън министърът на правосъдието обяви вакантна длъжност за нотариус

Една вакантна длъжност за нотарирус за съдебния район на Районен съд-Трън е обявена със заповед на министъра на правосъдието, съобщиха от правосъдното министерство.

Министерството на правосъдието оповести публично на 15 ноември 2022 година проекта на заповед за заемане на вакантните места по съдебни райони и даде едномесечен срок за писмени предложения и възражения относно проекта. Получените в срока предложения и възражения от нотариуси, организации и граждани са разгледани и обсъдени обстойно. Установено е, че след последния конкурс за нотариуси през 2018 година част от вакантните места за нотариуси са останали незаети, налице са и вакантни места поради преместване на нотариуси или загубване на правоспособност, поясниха от Министерство на правосъдието.

За вакантната длъжност за нотариус към съдебния район в Трън ще се проведе писмен и устен изпит, който е насрочен за 9 юли от 10 часа в Министерство на правосъдието.

Виж също...

Loading...