Полезно четиво за по-младите: Защо обичаят е “Сурова”, а не “Сурва”? Какво е сировишняк и за какво се използва той?

“Сурова”, а не “Сурва” е правилното изписване на обичая за местните сурвакарски празници в Брезнишко. Оказва се, че по-младите или хора от други краища на област Перник и страната мислят, че “Сурова” с буквата “о” е грешно изписвана, предаде репортер на Zapadno.com.

За традициите, свързани с този древен обичай, сведения са събирани от местния краевед и историк Аниела Асенова. Това беше и причината Zapadno.com да се обърне към нея за разяснение защо е “Сурова”, а не “Сурва”, както си мислят някои от по-младите. “На “Сурова” сурвашкарьете минават да благославят от къща на къща на 13-ти срещу 14-ти или на 14-ти. Тогава те са обикаляли с една тояжка, която е от сурово дърво и не е суха. Тя се наричала “сировишняк”. В горния и край тоягата е била разклонена. На сировишняка са връзвали сноп от чемшир и тенекийки, та като удрят с него в земята да дрънкат. Сировишнякът е бил висок колкото самия момък, който я носил. Първо от къща на къща минавали сурвашкарьете да благославят с определени думи. Посрещали са ги стопанинът и цялата фамилия в съответната къща. Сурвашкарьете са все момчета на 15 – 16 години. След тях обхождали домовете и персонажите в пресъздаването на обичая “Невеста”, а по-късно и “Мечка”. Участниците в този обход винаги са били по-възрастните младежи – тези, които са на години за женене”, обясни Аниела Асенова. Друго правило, което трябвало да спазват по-големите младежи, е да бъдат толкова добре маскирани, че да не бъдат разпознавани. В пресъздаването на обичая са се включвали само момчета, но в наши дни вече участват и жени.

Краеведът и историк от Брезник Аниела Асенова добави, че обхождането на домовете е същото, като това, което правят коледарите на Рождество Христово. “Думите, с които сурвашкарьете влизали в домовете са: “Сирова, Сирова, да е честита новата година! Да имате здравье, берекет и стоку.” Това са казвали, а стопаните са отговаряли: “Да сте живи и вие да имате здравье.” Но това е със сировишняка”, каза Аниела Асенова и добави, че навремето в Граово специално внимание са отделяли на пчеларството.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...