Емблематични сгради в град Брезник сменят статута си, за да може Общината да кандидатства за обновяването им

Община Брезник има намерение да кандидатства по процедура, свързана с устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт. Това става ясно от докладна, която общинските съветници на Брезник разглеждаха по-рано днес, предаде репортер на Zapadno.com.

Намерението на администрацията е кандидатства за обновяването на четири общински сгради. Първата е сградата на Общинския съвет на централния градски площад, втората е спортната зала към комплекс “Чорни”, третата е бившия селскостопански техникум и четвъртата е бившия Дом на народната армия, където се помещава Общинския исторически музей.

С 13 гласа “за” общинските съветници одобриха Община Брезник да кандидатства по процедурата. Освен това с решението си местните избраници дадоха съгласието си от общинския бюджет да се отпуснат средства за енергийно и техническо обследване на четирите сгради. Дава се и съгласие за предоставяне на съфинансиране от Община Брезник за разходи, свързани със строително-монтажни работи, които са предписани като неотложни мерки в техническите паспорти на сградите. Крайният срок за кандидатстване по тази процедура е 28 април 2023 година.

На заседанието съветниците взеха още 2 решения, свързани със сградата на бившия селскостопански техникум и бившия Дом на народната армия. Едната докладна беше свързана с промяна статута на бившия техникум, който от 2017 година е частна общинска собственост. Идеята на ръководството на Община Брезник е бившето училище да се превърне в административна сграда, но за тази цел са необходими значителни средства за подобряване на състоянието на сградата. Това е причината от администрацията да предложат на Общинския съвет да се промени статута на публична общинска собственост, за да може да се кандидатства по програми. С 13 гласа “за” съветниците дадоха съгласието си сградата да промени статута си.

За другата сграда – бившия Дом на народната армия, също се предлага смяна на статута. С решение на Общински съвет-Брезник от 2015 година бившия Дом на народната армия в града се предоставя за нуждите на Общинския исторически музей. Към настоящия момент сградата се намира в имот, който е начин на трайно ползване “за друг обществен обект, комплекс”. Теренът е отреден за Дом на народната армия, а сградата е с начин на трайно ползване от друг вид обществена сграда. За кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на публичен сграден фонд е необходимо да се смени предназначението на терена от такъв за Дом на народната армия за дейности за култура и изкуство. Община Брезник предлага предназначението на сградата да се промени от друг вид обществена сграда в такава за култура и изкуство. С 13 гласа “за” общинските съветници приеха и тази докладна, свързана с предназначението на терена и статута на сградата.

Виж също...

Loading...